Nyheder

Facebook

Sommerfuglen er nu på Facebook   Find os på facebook - og gå ind og "synes om" vores side. Vores adresse er: facebook.com/sommerfuglenfyn

 

Sommerfuglen fakta

 

Sommerfuglen er en almennyttig fond og vi er oprettet i henhold til Servicelovens §107. 

 

Tilsynsførende: Fåborg-Midtfyn Kommune er tilsynsførende myndighed.

Psykiater, som er tilknyttet til Sommerfuglen: Ulla Agerskov Andersen – Overlæge, ph.d. Psykiatrisk afd. Odense Universitets Hospital.

 

Antal pladser: 19 pladser.  Der er telefonisk nattevagt for alle huse.

 

Normering: Vi tilstræber en høj normering og så meget tid til den enkelte beboer som muligt.

 

Ansatte: Vi er i øjeblikket 27 ansatte på Sommerfuglen, fordelt på uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere.  Der er ligeledes tilknyttet faste vikarer til stedet, for at tilstræbe størst mulig ro, tryghed og kontinuitet.  Derudover er der ansat 1 pedel og en håndværker.

 

Filosofi: Filosofien på stedet er:” Når medarbejderne har det godt – har beboerne det også godt”: Derfor sørger vi for, at personalegruppen er i bedst mulig balance med sig selv, og er i en løbende personlig samt faglig udvikling. Der tilbydes derfor supervision, stresshåndtering, wellness og meditation samt videreuddannelse efter behov. 

 

Mødestruktur: For at sikre de bedst mulige rammer omkring den enkelte beboer, afholdes der personalemøde på 3 timer en gang hver 14 dag og herudover efter behov.

 

Pædagogik: Vi arbejder ud fra et koncept, vi kalder Den Værdibaserede Pædagogik. Det er en værdibaseret og miljøterapeutisk pædagogik med kærlighed og anerkendelse i centrum.

 

Medlem af: LOS - Landsforeningen for Opholdssteder, Botilbud og Skolebehandlingstilbud.