Blomsten

 

 

 

 

Vi kalder i daglig tale modellen for ”blomsten” , da den er formet som en blomst, og det samtidigt er vores håb at den enkelte beboer vil blomstre ved at gennemgå en træning indenfor disse hovedområder

Som man kan se på modellen har vi et særligt fokus på fire hovedområder som er henholdsvis

 

1.     Botræning (De praktiske færdigheder)

2.     De sociale kompetencer.

3.     Den følelsesmæssige intelligens.

4.     Fysisk og psykisk sundhed.

 

 

Botræningen: Den daglige botræning udgør det praktiske grundlag i vores arbejde. 

 

 • at kunne varetage sin personlige hygiejne
 • at hjælpe med eller selv stå for rengøringsopgaver
 • at kunne vaske sit eget tøj
 • at foretage almindelige husholdningsindkøb
 • at hjælpe til med madlavning
 • at få et bedre overblik over egen økonomi
 • at træne i at spare op til ting/ønsker
 • at holdes sig med tøj, fodtøj alt efter årstiden
 • at kunne håndtere egen medicin
 • at indgå og overholde aftaler
 • at læse og forstå (f.eks. breve fra kommunen)
 • en større grad af selvhjulpenhed i forbindelse med transport og færdsel
 • at kunne opretholde en stabil døgnrytme
 • at kunne planlægge sin dag
 • at udvikle og vedligeholde venskaber
 • at (gen)etablere - fastholde kontakt til de gode relationer (herunder familie)
 • at indgå i fælleskabet i det omfang, det er muligt

 

De sociale kompetencer:  At udvikle indlevelse, situationsfornemmelse, empati og tilknytning i sociale sammenhænge, er meget vigtigt og essentielt, hvis vi skal fungere i relationer og menneskeligt fællesskab. Det er en hjørnesten i vores arbejde at skabe rammerne for at denne positive og udviklende synergi finder sted i den enkelte beboers liv, med udgangspunkt i de evner og muligheder den enkelte besidder eller kan udvikle. . Det gælder både i forhold til familiære relationer, venskaber, netværk og fællesskab på arbejde, skole eller i fritiden.

 

Den følelsesmæssige intelligens:  ”Følelsesmæssig Intelligens”  henviser til beboerens evne til at opfatte, vurdere og udtrykke følelser. Vores evne til at identificere, reflektere over og håndtere egne og andres følelser, er altafgørende for at kunne fungere i hverdagen. Følelser er sociale, og derfor er der også en meget tæt forbindelse mellem det sociale/relationelle og det følelsesmæssige. Almindelige menneskelige følelser som sorg, vrede, frygt, angst m.v., kan være fuldkommen invaliderende hvis man ikke kan rumme dem, eller får redskaber til at håndtere dem.

 

Helbredet – fysisk og psykisk: Alle vore beboere har brug for støtte og hjælp til at bevare eller forbedre deres sundhed. Ernæring og motion spiller en stor rolle på det fysiske plan, mens terapeutisk kommunikation og/eller medicinering ofte vil være centrale elementer på det psykiske plan. Vi arbejder i den forbindelse sammen med andre professionelle behandlere, diætister, læger og psykiatere. Sommerfuglen har en holistisk og økologisk profil, hvilket betyder at vi fokuserer på økologisk mad og også tilbyder massage og wellness til beboerne.