Den Værdibaserede Pædagogik

-En miljøterapeutisk og helhedsorienteret pædagogik

 

 Vi arbejder dagligt ud fra vores eget pædagogiske system, som vi kalder Den Værdibaserede Pædagogik (DVP), og som har hjertets empati som  det centrale omdrejningspunkt.  Det er en pædagogik, hvor kærligheden er den nøgleværdi, som alt andet gerne skulle udspringe fra. Det er en pædagogik som hele tiden er under udvikling, og generelt  forsøger vi at fokusere på det  accepterende og betingelsesløse element i relationen.

At udvikle vores eget pædagogiske system, kræver at vi hele tiden er vågne, åbne og i udvikling, og at vi ikke gror fast i teoretiske forestillinger og koncepter.  Ideen er  at skabe en mere organisk og cyklisk pædagogik, hvor den aktive og eksterne del handler meget om knus, ros og anerkendelse, mens den mere interne del handler mere om nærvær og væren.

 

 

 

 

 

Vi har samlet de grundlæggende elementer i DVP i den ovenstående model. Kærligheden den centrale værdi,  som gerne skulle gribe naturligt ind i de andre områder.

Nærvær,  Selvindsigt, og Intuition er det, der udgør grundlaget i  figuren. Det er de basale redskaber, som vi mener, bør være de centrale og oprindelige værdier i det pædagogiske arbejde. Ud fra disse grundlæggende elementer definerer vi så vores Struktur og vore Grænser, og udvikler den Kompetence og Faglighed, som er grundlaget for al handling og kommunikation i hverdagen.